In company workshops & trainingen

Verbindend Communiceren werkt op het werk.

Of anders uitgedrukt: Werken aan doeltreffende efficiëntie en heldere communicatie werkt duurzaamheid in de hand.

Wie kiest daar niet voor? Om meer vreugde te halen uit…

  • Verbinding ervaren met jezelf en  jouw collega’s

  • Moeiteloos samenwerken als team

  • Inspirerende feedback geven en ontvangen

  • Appreciatie onderling ervaren

  • Elkaar zien en horen

  • Vanuit zelfkennis kunnen gaan staan voor je noden

Na een verkennend gesprek maak ik voor uw team een aangepast programma:

  • Een langdurig traject of een intro workshop

  • Vraaggestuurd

  • Inspelend op de noden van de groep

 

Tijdens de training verbindend communiceren werd ik geraakt door de authenticiteit van de trainster Bernadette. Totaal in verbinding staan met zichzelf en met dat wat zich aandient in het moment. Zij heeft het lef om zich vol-ledig kwetsbaar op te stellen tegenover de groep en daarmee haar kracht te tonen. In aandacht.

Een groot voorbeeld naar mijn mening.

Yvonne Geubbels