Integreren van verbindend communiceren

in 7 dagen

Voor zij die reeds proefden en meer wensen… Om deze reeks te volgen is het van belang dat je reeds een intro verbindend communiceren volgde bij mij of elders.

Verbindende communicatie is geen methode wel een manier van in het leven staan. Het vraagt een anders kijken en luisteren naar onszelf en de andere(n). Om je deze levenswijze eigen te maken, is er veel ervaring nodig. Dit kunnen we realiseren door te oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Hierdoor ervaar je wat het met je doet om écht te luisteren en beluisterd te worden. Ons natuurlijk vermogen tot empathie krijgt een duidelijk plaats in ons leven. Dan ontstaat een waarachtige en authentieke verbinding op basis van gelijkwaardigheid.

Tijdens deze dagen gaan we op zoek naar ieders leerdomein, valkuil en sterkte, om zo te groeien in het bewust omgaan met woorden. De groei in je bewust-zijn straal je uit en je wint aan levensvreugde! We onderzoeken vanuit welke intentie we spreken.

Deze reeks wordt op een zeer praktische en levendige manier volgens de visie van Marshall Rosenberg gebracht. De opzet van deze 7 dagen is concreet, speels en hart-elijk met als bedoeling de taal van het hart eigen te maken, te verdiepen en te integreren.

Welkom!

Praktisch

Deze training wordt gegeven op volgende data van 9u30 tot 17u00. Je kan kiezen voor de zaterdaggroep of de maandaggroep. De trainingen gaan door vanaf 6 deelnemers.

  • Traject zaterdag- start najaar 2023 – 
     18.11 – 16.12 – 20.01 – 10.02 – 09.03 –  06.04 – 7e dag samen te bepalen

Locatie: De Stal, Laarstaat 24, 2520 Ranst
Prijs: 1080 euro btw inbegrepen

 

Het concept van het verbindend communiceren is even eenvoudig als geniaal. Je kan het bekijken als een techniek, als te volgen stapjes waarbij het nodig is hard te oefenen. “ik voel wat voor mij belangrijk is” en “ik uit mijn behoefte, ik geef aan wat ik nodig heb” en “ik formuleer mijn verzoek”. Echter die techniek veronderstelt heel wat meer. Het is een volledige keuze voor jezelf en waar voor

je staat. Voor heel veel mensen is het nieuw om vanuit behoeftes te voelen en denken. Zomaar aangeven wat je werkelijk zelf nodig hebt is helemaal niet evident en hebben we zeker niet op school geleerd.

Tijdens de 5 dagen leer je vooral hierin te ontwaken en stap voor stap te voelen wat je eigen behoeftes zouden kunnen zijn.

Bernadette ondersteunt op bijzonder fijngevoelige wijze het zoeken naar wat je behoeftes en verlangens zouden kunnen zijn. Dit is niet iets dat je zomaar in de les met een vingerknip leert maar het is een proces dat je gedurende de 5 maand van de opleiding steeds meer en meer bezig houdt tot je steeds bewuster op de stoel gaat zitten van wat je zelf nodig hebt en dit ook naar buiten brengt.

Iedere dag start met veilig welkom waarbij Bernadette met de juiste vragen en het juiste gevoel je meer en meer bij je gevoel brengt. Het was openbarend en omwentelend te merken hoe dit bij iedereen meer en meer in evolutie was richting ontdekking en uiten van eigen behoeften. Je doet dit in groep in een heel veilig kader waarbij niemand gebruuskeerd wordt en de groep steeds meer verbonden geraakt.

Het is uitzonderlijk vast te stellen hoe laagdrempelig en open bereikbaar Bernadette zich opstelt. Helemaal geen “meester-discours” maar zelf zoekend en experimenterend hoe ze vanuit gevoel en behoefte kan op zoek gaan naar verbinding. Een bijzonder concept waarmee je leert oefenen is de globe tussen “eerlijk uiten”, “empathisch luisteren” en “zelfmededogen”. 3 elementen van één geheel die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook deze verbinding groeit doorheen de 5 dagen.

Ik kan deze opleiding alleen maar aanraden en aanbevelen. Wie meer wil leven naar wat hij/zij nood aan heeft, vindt een fantastische leidraad en een zeer inspirerende lesgeefster.

Jan

Het introductieweekend en de integratievijfdaagse bij Bernadette waren voor mij heel leerrijk, inzichtsvol en tegelijk heel confronterend. 

Ik schreef me in met het gedacht een communicatietechniek aangeleerd te krijgen om beter met anderen te communiceren. Maar de cursus draaide uiteindelijk uit op een reis doorheen mijn ziel. Ik heb mezelf beter leren kennen en ben in contact gekomen met mijn onderdrukte gevoelens en behoeften. Ik begrijp eindelijk dat ik eerst mezelf graag moet zien, me kwetsbaar moet durven opstellen en dat dat een opstap is naar een diepgaandere en warmere verbinding en omgang met anderen.

Bernadette is een heel warme vrouw en een steengoede coach die je zelf op ontdekking laat gaan door de juiste oefeningen aan te reiken. 

Ze voelt heel goed aan wat er binnenin je leeft en helpt je om daar zelf inzicht in te krijgen.

Ik kan Bernadette alleen maar aanbevelen als coach en trainer.

J.W.